มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18206,11533,19134,11553,18211,11099,13205,23341,11470,22713,10139,19136,11551,11469,20182,21790,11556,21713 Array ( [0] => 18206 [1] => 11533 [2] => 19134 [3] => 11553 [4] => 18211 [5] => 11099 [6] => 13205 [7] => 23341 [8] => 11470 [9] => 22713 [10] => 10139 [11] => 19136 [12] => 11551 [13] => 11469 [14] => 20182 [15] => 21790 [16] => 11556 [17] => 21713 )