พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22146' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3530,4004,22125,6833,18369,7483,9968,5478,13672,14563,1531,10419,9392,16106,8283,7454,15506,19068 Array ( [0] => 3530 [1] => 4004 [2] => 22125 [3] => 6833 [4] => 18369 [5] => 7483 [6] => 9968 [7] => 5478 [8] => 13672 [9] => 14563 [10] => 1531 [11] => 10419 [12] => 9392 [13] => 16106 [14] => 8283 [15] => 7454 [16] => 15506 [17] => 19068 )