พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22146' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6579,19671,2091,16133,7342,1566,5649,15831,22063,12462,6796,3833,20920,6589,20297,5802,3660,22589 Array ( [0] => 6579 [1] => 19671 [2] => 2091 [3] => 16133 [4] => 7342 [5] => 1566 [6] => 5649 [7] => 15831 [8] => 22063 [9] => 12462 [10] => 6796 [11] => 3833 [12] => 20920 [13] => 6589 [14] => 20297 [15] => 5802 [16] => 3660 [17] => 22589 )