พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Coming to theaters on April 19, 2019, "Sound! Euphonium the Movie: Oath's Finale" to release original soundtrack. Includes background track and main theme song by TRUE in wind instrumental arranged version. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22145' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19671,12459,16119,14531,5226,23743,4068,10158,23294,18065,9212,23461,19092,15162,15508,19342,19462,10151 Array ( [0] => 19671 [1] => 12459 [2] => 16119 [3] => 14531 [4] => 5226 [5] => 23743 [6] => 4068 [7] => 10158 [8] => 23294 [9] => 18065 [10] => 9212 [11] => 23461 [12] => 19092 [13] => 15162 [14] => 15508 [15] => 19342 [16] => 19462 [17] => 10151 )