พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Coming to theaters on April 19, 2019, "Sound! Euphonium the Movie: Oath's Finale" to release original soundtrack. Includes background track and main theme song by TRUE in wind instrumental arranged version. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22145' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3254,2858,9752,4856,21877,22683,10288,17182,19462,21910,15718,7818,1432,19056,11200,1427,14638,15720 Array ( [0] => 3254 [1] => 2858 [2] => 9752 [3] => 4856 [4] => 21877 [5] => 22683 [6] => 10288 [7] => 17182 [8] => 19462 [9] => 21910 [10] => 15718 [11] => 7818 [12] => 1432 [13] => 19056 [14] => 11200 [15] => 1427 [16] => 14638 [17] => 15720 )