พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Coming to theaters on April 19, 2019, "Sound! Euphonium the Movie: Oath's Finale" to release original soundtrack. Includes background track and main theme song by TRUE in wind instrumental arranged version. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22145' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4423,6269,22597,8260,24134,22092,6640,23757,8792,10825,2868,4352,10637,4054,21701,22492,10169,10761 Array ( [0] => 4423 [1] => 6269 [2] => 22597 [3] => 8260 [4] => 24134 [5] => 22092 [6] => 6640 [7] => 23757 [8] => 8792 [9] => 10825 [10] => 2868 [11] => 4352 [12] => 10637 [13] => 4054 [14] => 21701 [15] => 22492 [16] => 10169 [17] => 10761 )