พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme to TV anime "One Punch Man" second season by Makoto Furukawa. This will be Makoto's second release, sound produced by Satoru Kuwabara from Arte Refact. Includes title track, coupling track, and instrumental tracks of each. Regular Edition comes in newly illustrated anime cover artwork with a long obi packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'22143' and ( pcharacter='527' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17069,23113,23400,22325,22318,22201,24050,24056,22326,20860,20599,24051,20871,20868,24054,23115,24053,24055 Array ( [0] => 17069 [1] => 23113 [2] => 23400 [3] => 22325 [4] => 22318 [5] => 22201 [6] => 24050 [7] => 24056 [8] => 22326 [9] => 20860 [10] => 20599 [11] => 24051 [12] => 20871 [13] => 20868 [14] => 24054 [15] => 23115 [16] => 24053 [17] => 24055 )