พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 10 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

2,300 BAHT
พรีออเดอร์

From "The Legend of Sword and Fairy" comes a Nendoroid of Zhao Ling-Er!

From the classic RPG game "The Legend of Sword and Fairy" comes a Nendoroid of the heroine Zhao Ling-Er! This DX version includes even more parts than the standard version. She comes with three face plates including a standard expression, a blushing expression and a chanting expression.

For optional parts, she comes with dual sword weapons, her cape, her staff and special hair parts based on her appearance at the end of the game. Her twintails are articulated making for easy posing. Be sure to add her to your collection!

 

Specifications

- Painted ABS&PVC non-scale articulated figure with stand included.

- Approximately 100mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'22134' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6516,9626,5621,9330,19049,5537,7220,9199,7126,5673,18659,11514,17853,261,21710,11196,13239,21674 Array ( [0] => 6516 [1] => 9626 [2] => 5621 [3] => 9330 [4] => 19049 [5] => 5537 [6] => 7220 [7] => 9199 [8] => 7126 [9] => 5673 [10] => 18659 [11] => 11514 [12] => 17853 [13] => 261 [14] => 21710 [15] => 11196 [16] => 13239 [17] => 21674 )