สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22113' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18464,23594,6252,22136,23495,22429,5445,17853,20286,5346,4691,14530,19332,16131,16126,4855,5180,6795 Array ( [0] => 18464 [1] => 23594 [2] => 6252 [3] => 22136 [4] => 23495 [5] => 22429 [6] => 5445 [7] => 17853 [8] => 20286 [9] => 5346 [10] => 4691 [11] => 14530 [12] => 19332 [13] => 16131 [14] => 16126 [15] => 4855 [16] => 5180 [17] => 6795 )