มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22113' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3204,10703,15920,20935,9969,18543,10776,1531,10548,9505,22888,6138,22101,10443,23399,5236,4216,22940 Array ( [0] => 3204 [1] => 10703 [2] => 15920 [3] => 20935 [4] => 9969 [5] => 18543 [6] => 10776 [7] => 1531 [8] => 10548 [9] => 9505 [10] => 22888 [11] => 6138 [12] => 22101 [13] => 10443 [14] => 23399 [15] => 5236 [16] => 4216 [17] => 22940 )