สินค้าเหลือน้อย

325 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22111' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2955,22774,20288,3881,2647,20270,23935,9230,5428,1294,17647,5707,4765,23402,9927,3303,22631,22501 Array ( [0] => 2955 [1] => 22774 [2] => 20288 [3] => 3881 [4] => 2647 [5] => 20270 [6] => 23935 [7] => 9230 [8] => 5428 [9] => 1294 [10] => 17647 [11] => 5707 [12] => 4765 [13] => 23402 [14] => 9927 [15] => 3303 [16] => 22631 [17] => 22501 )