มีสินค้า

315 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22108' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21915,9395,9123,21687,21619,11755,2678,17408,6452,4849,6557,22123,22049,10778,13041,6314,10634,3623 Array ( [0] => 21915 [1] => 9395 [2] => 9123 [3] => 21687 [4] => 21619 [5] => 11755 [6] => 2678 [7] => 17408 [8] => 6452 [9] => 4849 [10] => 6557 [11] => 22123 [12] => 22049 [13] => 10778 [14] => 13041 [15] => 6314 [16] => 10634 [17] => 3623 )