มีสินค้า

100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22101' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12483,21330,6654,18415,8280,16123,6248,22125,3637,21971,9371,3910,18540,22472,22182,6314,20201,23551 Array ( [0] => 12483 [1] => 21330 [2] => 6654 [3] => 18415 [4] => 8280 [5] => 16123 [6] => 6248 [7] => 22125 [8] => 3637 [9] => 21971 [10] => 9371 [11] => 3910 [12] => 18540 [13] => 22472 [14] => 22182 [15] => 6314 [16] => 20201 [17] => 23551 )