มีสินค้า

100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22101' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2714,9161,17659,1291,15888,11404,7772,5799,9376,5686,20265,1450,15507,3443,21335,14137,9214,9387 Array ( [0] => 2714 [1] => 9161 [2] => 17659 [3] => 1291 [4] => 15888 [5] => 11404 [6] => 7772 [7] => 5799 [8] => 9376 [9] => 5686 [10] => 20265 [11] => 1450 [12] => 15507 [13] => 3443 [14] => 21335 [15] => 14137 [16] => 9214 [17] => 9387 )