มีสินค้า

100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22101' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10695,18962,13175,15833,5486,4209,10451,8287,21923,9384,21801,14552,1750,5438,6473,16049,3827,5655 Array ( [0] => 10695 [1] => 18962 [2] => 13175 [3] => 15833 [4] => 5486 [5] => 4209 [6] => 10451 [7] => 8287 [8] => 21923 [9] => 9384 [10] => 21801 [11] => 14552 [12] => 1750 [13] => 5438 [14] => 6473 [15] => 16049 [16] => 3827 [17] => 5655 )