มีสินค้า

100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22101' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5908,2751,8976,20545,10862,6119,9135,12180,10457,5628,18171,14562,3909,17167,14725,5132,6444,22054 Array ( [0] => 5908 [1] => 2751 [2] => 8976 [3] => 20545 [4] => 10862 [5] => 6119 [6] => 9135 [7] => 12180 [8] => 10457 [9] => 5628 [10] => 18171 [11] => 14562 [12] => 3909 [13] => 17167 [14] => 14725 [15] => 5132 [16] => 6444 [17] => 22054 )