มีสินค้า

100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22101' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9392,22158,12461,487,9925,22561,23328,5230,2607,17835,10847,20545,8253,2727,24353,10787,5691,8262 Array ( [0] => 9392 [1] => 22158 [2] => 12461 [3] => 487 [4] => 9925 [5] => 22561 [6] => 23328 [7] => 5230 [8] => 2607 [9] => 17835 [10] => 10847 [11] => 20545 [12] => 8253 [13] => 2727 [14] => 24353 [15] => 10787 [16] => 5691 [17] => 8262 )