สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22089' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14295,16085,16667,11748,20096,15266,15287,12178,16182,19283,16659,21258,19284,19276,18326,12368,16957,11747 Array ( [0] => 14295 [1] => 16085 [2] => 16667 [3] => 11748 [4] => 20096 [5] => 15266 [6] => 15287 [7] => 12178 [8] => 16182 [9] => 19283 [10] => 16659 [11] => 21258 [12] => 19284 [13] => 19276 [14] => 18326 [15] => 12368 [16] => 16957 [17] => 11747 )