สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22089' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12077,16653,16919,15291,15280,16924,10354,15270,19076,22824,11604,19941,19933,19909,22082,16909,16668,19886 Array ( [0] => 12077 [1] => 16653 [2] => 16919 [3] => 15291 [4] => 15280 [5] => 16924 [6] => 10354 [7] => 15270 [8] => 19076 [9] => 22824 [10] => 11604 [11] => 19941 [12] => 19933 [13] => 19909 [14] => 22082 [15] => 16909 [16] => 16668 [17] => 19886 )