สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22089' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19282,19931,14272,19076,13280,12365,24468,11337,16925,12370,17159,19075,21345,11746,14972,19916,16930,14283 Array ( [0] => 19282 [1] => 19931 [2] => 14272 [3] => 19076 [4] => 13280 [5] => 12365 [6] => 24468 [7] => 11337 [8] => 16925 [9] => 12370 [10] => 17159 [11] => 19075 [12] => 21345 [13] => 11746 [14] => 14972 [15] => 19916 [16] => 16930 [17] => 14283 )