สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22089' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14287,14263,16951,16652,22482,16640,21005,15281,14308,24303,16907,1211,16650,15230,15289,12366,14276,16927 Array ( [0] => 14287 [1] => 14263 [2] => 16951 [3] => 16652 [4] => 22482 [5] => 16640 [6] => 21005 [7] => 15281 [8] => 14308 [9] => 24303 [10] => 16907 [11] => 1211 [12] => 16650 [13] => 15230 [14] => 15289 [15] => 12366 [16] => 14276 [17] => 16927 )