สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22089' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16640,17160,16921,14281,17161,12366,11591,16662,19075,19282,20170,19922,15285,21318,10893,16644,5606,19888 Array ( [0] => 16640 [1] => 17160 [2] => 16921 [3] => 14281 [4] => 17161 [5] => 12366 [6] => 11591 [7] => 16662 [8] => 19075 [9] => 19282 [10] => 20170 [11] => 19922 [12] => 15285 [13] => 21318 [14] => 10893 [15] => 16644 [16] => 5606 [17] => 19888 )