มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16731,22433,21570,664,16729,21569,23930,23928,670,669,19686,22434,668,23929,21378,21152,23812,665 Array ( [0] => 16731 [1] => 22433 [2] => 21570 [3] => 664 [4] => 16729 [5] => 21569 [6] => 23930 [7] => 23928 [8] => 670 [9] => 669 [10] => 19686 [11] => 22434 [12] => 668 [13] => 23929 [14] => 21378 [15] => 21152 [16] => 23812 [17] => 665 )