มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21152,21110,20274,21572,16730,16731,20195,21571,22433,12163,10974,664,21108,670,668,21569,22431,19686 Array ( [0] => 21152 [1] => 21110 [2] => 20274 [3] => 21572 [4] => 16730 [5] => 16731 [6] => 20195 [7] => 21571 [8] => 22433 [9] => 12163 [10] => 10974 [11] => 664 [12] => 21108 [13] => 670 [14] => 668 [15] => 21569 [16] => 22431 [17] => 19686 )