มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21569,664,22433,21378,23930,23926,23927,23931,23812,21570,668,20274,16729,19686,670,21572,12163,16730 Array ( [0] => 21569 [1] => 664 [2] => 22433 [3] => 21378 [4] => 23930 [5] => 23926 [6] => 23927 [7] => 23931 [8] => 23812 [9] => 21570 [10] => 668 [11] => 20274 [12] => 16729 [13] => 19686 [14] => 670 [15] => 21572 [16] => 12163 [17] => 16730 )