มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16729,21594,21570,21152,21108,23931,23812,21569,20274,21568,19686,668,16730,23930,16731,22431,12163,22434 Array ( [0] => 16729 [1] => 21594 [2] => 21570 [3] => 21152 [4] => 21108 [5] => 23931 [6] => 23812 [7] => 21569 [8] => 20274 [9] => 21568 [10] => 19686 [11] => 668 [12] => 16730 [13] => 23930 [14] => 16731 [15] => 22431 [16] => 12163 [17] => 22434 )