มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22434,669,12163,21594,21152,21572,22431,21569,21571,10974,16730,20274,664,20195,668,665,21108,21378 Array ( [0] => 22434 [1] => 669 [2] => 12163 [3] => 21594 [4] => 21152 [5] => 21572 [6] => 22431 [7] => 21569 [8] => 21571 [9] => 10974 [10] => 16730 [11] => 20274 [12] => 664 [13] => 20195 [14] => 668 [15] => 665 [16] => 21108 [17] => 21378 )