มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16730,21594,16729,12163,10974,21572,21152,21568,20195,21569,21108,21378,670,665,21571,19686,20274,669 Array ( [0] => 16730 [1] => 21594 [2] => 16729 [3] => 12163 [4] => 10974 [5] => 21572 [6] => 21152 [7] => 21568 [8] => 20195 [9] => 21569 [10] => 21108 [11] => 21378 [12] => 670 [13] => 665 [14] => 21571 [15] => 19686 [16] => 20274 [17] => 669 )