มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,669,664,21152,21378,670,21110,23927,12163,21570,21568,23928,22431,16729,22434,23812,22433,10974,23930 Array ( [0] => 669 [1] => 664 [2] => 21152 [3] => 21378 [4] => 670 [5] => 21110 [6] => 23927 [7] => 12163 [8] => 21570 [9] => 21568 [10] => 23928 [11] => 22431 [12] => 16729 [13] => 22434 [14] => 23812 [15] => 22433 [16] => 10974 [17] => 23930 )