มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21568,12163,23929,20195,22433,21594,669,23812,21110,16729,21572,664,21570,21569,21378,23926,21152,16731 Array ( [0] => 21568 [1] => 12163 [2] => 23929 [3] => 20195 [4] => 22433 [5] => 21594 [6] => 669 [7] => 23812 [8] => 21110 [9] => 16729 [10] => 21572 [11] => 664 [12] => 21570 [13] => 21569 [14] => 21378 [15] => 23926 [16] => 21152 [17] => 16731 )