มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22088' and ( pcharacter='69' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16731,21594,22433,19686,21152,664,21568,21110,670,21569,668,665,21108,20195,21572,10974,669,16730 Array ( [0] => 16731 [1] => 21594 [2] => 22433 [3] => 19686 [4] => 21152 [5] => 664 [6] => 21568 [7] => 21110 [8] => 670 [9] => 21569 [10] => 668 [11] => 665 [12] => 21108 [13] => 20195 [14] => 21572 [15] => 10974 [16] => 669 [17] => 16730 )