มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22087' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20446,10936,4888,4935,8076,13983,21032,7529,8330,12125,11367,10566,25061,6086,20208,9810,8213,23189 Array ( [0] => 20446 [1] => 10936 [2] => 4888 [3] => 4935 [4] => 8076 [5] => 13983 [6] => 21032 [7] => 7529 [8] => 8330 [9] => 12125 [10] => 11367 [11] => 10566 [12] => 25061 [13] => 6086 [14] => 20208 [15] => 9810 [16] => 8213 [17] => 23189 )