มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22087' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4932,10956,6081,7530,8198,7949,23434,10031,10406,16814,7036,11154,21048,8214,7562,7727,8181,23190 Array ( [0] => 4932 [1] => 10956 [2] => 6081 [3] => 7530 [4] => 8198 [5] => 7949 [6] => 23434 [7] => 10031 [8] => 10406 [9] => 16814 [10] => 7036 [11] => 11154 [12] => 21048 [13] => 8214 [14] => 7562 [15] => 7727 [16] => 8181 [17] => 23190 )