มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22087' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5736,21504,4512,10191,9808,5743,21439,11176,7497,17579,7947,8190,10487,7009,7874,20797,10180,10186 Array ( [0] => 5736 [1] => 21504 [2] => 4512 [3] => 10191 [4] => 9808 [5] => 5743 [6] => 21439 [7] => 11176 [8] => 7497 [9] => 17579 [10] => 7947 [11] => 8190 [12] => 10487 [13] => 7009 [14] => 7874 [15] => 20797 [16] => 10180 [17] => 10186 )