มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22087' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24414,5295,21064,21415,4522,24413,2601,7261,16856,16820,24581,6081,9809,4537,15605,5287,7297,15592 Array ( [0] => 24414 [1] => 5295 [2] => 21064 [3] => 21415 [4] => 4522 [5] => 24413 [6] => 2601 [7] => 7261 [8] => 16856 [9] => 16820 [10] => 24581 [11] => 6081 [12] => 9809 [13] => 4537 [14] => 15605 [15] => 5287 [16] => 7297 [17] => 15592 )