มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22087' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5843,18340,15178,23200,4888,18693,5297,10409,16815,13842,10404,9355,7283,24566,7004,8598,19536,24426 Array ( [0] => 5843 [1] => 18340 [2] => 15178 [3] => 23200 [4] => 4888 [5] => 18693 [6] => 5297 [7] => 10409 [8] => 16815 [9] => 13842 [10] => 10404 [11] => 9355 [12] => 7283 [13] => 24566 [14] => 7004 [15] => 8598 [16] => 19536 [17] => 24426 )