มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24566,5728,17582,8333,16844,8065,5396,5293,7529,8337,7881,7517,5813,21675,5184,10418,21452,10839 Array ( [0] => 24566 [1] => 5728 [2] => 17582 [3] => 8333 [4] => 16844 [5] => 8065 [6] => 5396 [7] => 5293 [8] => 7529 [9] => 8337 [10] => 7881 [11] => 7517 [12] => 5813 [13] => 21675 [14] => 5184 [15] => 10418 [16] => 21452 [17] => 10839 )