มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15241,4519,23121,8176,9525,8061,15184,6428,16467,13846,17572,21413,21058,4933,10404,14060,11183,6097 Array ( [0] => 15241 [1] => 4519 [2] => 23121 [3] => 8176 [4] => 9525 [5] => 8061 [6] => 15184 [7] => 6428 [8] => 16467 [9] => 13846 [10] => 17572 [11] => 21413 [12] => 21058 [13] => 4933 [14] => 10404 [15] => 14060 [16] => 11183 [17] => 6097 )