มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20445,4936,11189,16859,4516,9804,14189,12322,4879,7033,16843,15543,9960,11157,20782,5293,7530,8084 Array ( [0] => 20445 [1] => 4936 [2] => 11189 [3] => 16859 [4] => 4516 [5] => 9804 [6] => 14189 [7] => 12322 [8] => 4879 [9] => 7033 [10] => 16843 [11] => 15543 [12] => 9960 [13] => 11157 [14] => 20782 [15] => 5293 [16] => 7530 [17] => 8084 )