มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21052,17144,7948,21812,15595,5252,21463,5813,7941,8110,8340,24560,10191,7261,15530,23194,11476,8076 Array ( [0] => 21052 [1] => 17144 [2] => 7948 [3] => 21812 [4] => 15595 [5] => 5252 [6] => 21463 [7] => 5813 [8] => 7941 [9] => 8110 [10] => 8340 [11] => 24560 [12] => 10191 [13] => 7261 [14] => 15530 [15] => 23194 [16] => 11476 [17] => 8076 )