มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21043,17565,16857,12330,8108,11479,7419,7033,16604,5739,12125,21050,11136,10435,8180,5744,8128,21042 Array ( [0] => 21043 [1] => 17565 [2] => 16857 [3] => 12330 [4] => 8108 [5] => 11479 [6] => 7419 [7] => 7033 [8] => 16604 [9] => 5739 [10] => 12125 [11] => 21050 [12] => 11136 [13] => 10435 [14] => 8180 [15] => 5744 [16] => 8128 [17] => 21042 )