มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10409,15240,15216,15209,10954,8117,19536,5965,12323,4524,12962,15376,4887,20804,9113,19302,10630,7297 Array ( [0] => 10409 [1] => 15240 [2] => 15216 [3] => 15209 [4] => 10954 [5] => 8117 [6] => 19536 [7] => 5965 [8] => 12323 [9] => 4524 [10] => 12962 [11] => 15376 [12] => 4887 [13] => 20804 [14] => 9113 [15] => 19302 [16] => 10630 [17] => 7297 )