มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11473,25120,10431,12308,13846,21285,20800,12920,12301,21069,10949,8208,15237,13198,9959,15198,8586,20209 Array ( [0] => 11473 [1] => 25120 [2] => 10431 [3] => 12308 [4] => 13846 [5] => 21285 [6] => 20800 [7] => 12920 [8] => 12301 [9] => 21069 [10] => 10949 [11] => 8208 [12] => 15237 [13] => 13198 [14] => 9959 [15] => 15198 [16] => 8586 [17] => 20209 )