มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11181,21045,8220,8528,12339,14180,8223,13845,5573,4532,4501,7034,21055,8063,23197,5731,17748,8380 Array ( [0] => 11181 [1] => 21045 [2] => 8220 [3] => 8528 [4] => 12339 [5] => 14180 [6] => 8223 [7] => 13845 [8] => 5573 [9] => 4532 [10] => 4501 [11] => 7034 [12] => 21055 [13] => 8063 [14] => 23197 [15] => 5731 [16] => 17748 [17] => 8380 )