มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4888,6078,9803,10203,7948,15613,11178,9965,4506,14195,7747,16848,7310,12325,5288,21412,23230,6310 Array ( [0] => 4888 [1] => 6078 [2] => 9803 [3] => 10203 [4] => 7948 [5] => 15613 [6] => 11178 [7] => 9965 [8] => 4506 [9] => 14195 [10] => 7747 [11] => 16848 [12] => 7310 [13] => 12325 [14] => 5288 [15] => 21412 [16] => 23230 [17] => 6310 )