มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20082,10567,10400,5184,7879,10564,20769,21055,8200,8173,10841,8195,23121,10355,10391,8178,17751,23226 Array ( [0] => 20082 [1] => 10567 [2] => 10400 [3] => 5184 [4] => 7879 [5] => 10564 [6] => 20769 [7] => 21055 [8] => 8200 [9] => 8173 [10] => 10841 [11] => 8195 [12] => 23121 [13] => 10355 [14] => 10391 [15] => 8178 [16] => 17751 [17] => 23226 )