มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21070,10954,5734,16469,10208,10202,13902,21035,15178,8076,18341,5088,12962,8062,10414,8206,9775,6096 Array ( [0] => 21070 [1] => 10954 [2] => 5734 [3] => 16469 [4] => 10208 [5] => 10202 [6] => 13902 [7] => 21035 [8] => 15178 [9] => 8076 [10] => 18341 [11] => 5088 [12] => 12962 [13] => 8062 [14] => 10414 [15] => 8206 [16] => 9775 [17] => 6096 )