มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5834,5293,9803,8113,10647,15192,23902,10191,12319,17565,7009,10150,7526,16469,15203,20916,7533,7888 Array ( [0] => 5834 [1] => 5293 [2] => 9803 [3] => 8113 [4] => 10647 [5] => 15192 [6] => 23902 [7] => 10191 [8] => 12319 [9] => 17565 [10] => 7009 [11] => 10150 [12] => 7526 [13] => 16469 [14] => 15203 [15] => 20916 [16] => 7533 [17] => 7888 )