สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7008,10202,9977,15609,10180,21041,5742,20442,20613,4937,13846,10182,16841,6082,15592,16471,20023,15615 Array ( [0] => 7008 [1] => 10202 [2] => 9977 [3] => 15609 [4] => 10180 [5] => 21041 [6] => 5742 [7] => 20442 [8] => 20613 [9] => 4937 [10] => 13846 [11] => 10182 [12] => 16841 [13] => 6082 [14] => 15592 [15] => 16471 [16] => 20023 [17] => 15615 )