สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17131,8117,7892,6080,10191,10566,10392,22515,20022,17568,7883,7010,15536,12902,8191,10845,9507,11185 Array ( [0] => 17131 [1] => 8117 [2] => 7892 [3] => 6080 [4] => 10191 [5] => 10566 [6] => 10392 [7] => 22515 [8] => 20022 [9] => 17568 [10] => 7883 [11] => 7010 [12] => 15536 [13] => 12902 [14] => 8191 [15] => 10845 [16] => 9507 [17] => 11185 )