มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22085' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21032,12126,7361,12118,10929,10194,10179,21934,11135,8379,7895,5836,4534,8209,5743,16835,12323,10626 Array ( [0] => 21032 [1] => 12126 [2] => 7361 [3] => 12118 [4] => 10929 [5] => 10194 [6] => 10179 [7] => 21934 [8] => 11135 [9] => 8379 [10] => 7895 [11] => 5836 [12] => 4534 [13] => 8209 [14] => 5743 [15] => 16835 [16] => 12323 [17] => 10626 )