มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22085' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10194,21416,8090,15590,5830,16086,4498,16847,16821,21078,10797,22033,7286,16838,15529,9991,8380,18341 Array ( [0] => 10194 [1] => 21416 [2] => 8090 [3] => 15590 [4] => 5830 [5] => 16086 [6] => 4498 [7] => 16847 [8] => 16821 [9] => 21078 [10] => 10797 [11] => 22033 [12] => 7286 [13] => 16838 [14] => 15529 [15] => 9991 [16] => 8380 [17] => 18341 )