มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22084' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16843,7747,7894,8190,8532,7532,7211,7005,15598,7289,12115,4884,4522,21056,16819,11180,5288,16854 Array ( [0] => 16843 [1] => 7747 [2] => 7894 [3] => 8190 [4] => 8532 [5] => 7532 [6] => 7211 [7] => 7005 [8] => 15598 [9] => 7289 [10] => 12115 [11] => 4884 [12] => 4522 [13] => 21056 [14] => 16819 [15] => 11180 [16] => 5288 [17] => 16854 )