มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22084' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5298,15534,12326,7016,5813,11473,5295,22151,10031,10194,6097,8340,8528,10410,21676,7532,8115,10184 Array ( [0] => 5298 [1] => 15534 [2] => 12326 [3] => 7016 [4] => 5813 [5] => 11473 [6] => 5295 [7] => 22151 [8] => 10031 [9] => 10194 [10] => 6097 [11] => 8340 [12] => 8528 [13] => 10410 [14] => 21676 [15] => 7532 [16] => 8115 [17] => 10184 )