สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22083' and ( pcharacter='594' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23094,23095,20842,20841 Array ( [0] => 23094 [1] => 23095 [2] => 20842 [3] => 20841 )