มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22081' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17786,12424,20370,13790,16680,18320,11435,15305,20365,20371,23129,12948,18040,19620,20977,15310,23275,12417 Array ( [0] => 17786 [1] => 12424 [2] => 20370 [3] => 13790 [4] => 16680 [5] => 18320 [6] => 11435 [7] => 15305 [8] => 20365 [9] => 20371 [10] => 23129 [11] => 12948 [12] => 18040 [13] => 19620 [14] => 20977 [15] => 15310 [16] => 23275 [17] => 12417 )