มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22081' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15305,16328,18038,24137,12948,12424,15563,22525,19291,20368,18318,20609,15311,14324,13633,14334,23020,22499 Array ( [0] => 15305 [1] => 16328 [2] => 18038 [3] => 24137 [4] => 12948 [5] => 12424 [6] => 15563 [7] => 22525 [8] => 19291 [9] => 20368 [10] => 18318 [11] => 20609 [12] => 15311 [13] => 14324 [14] => 13633 [15] => 14334 [16] => 23020 [17] => 22499 )