สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22080' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10419,18596,23938,12478,18426,10986,22938,18492,2709,5145,16130,3532,20114,14011,22758,3423,22943,7588 Array ( [0] => 10419 [1] => 18596 [2] => 23938 [3] => 12478 [4] => 18426 [5] => 10986 [6] => 22938 [7] => 18492 [8] => 2709 [9] => 5145 [10] => 16130 [11] => 3532 [12] => 20114 [13] => 14011 [14] => 22758 [15] => 3423 [16] => 22943 [17] => 7588 )