มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22074' and ( pcharacter='320' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16294,14156,19439,22778,12002,11813,24843,24139,24690,20271,20557,23039,11940,19438,15830 Array ( [0] => 16294 [1] => 14156 [2] => 19439 [3] => 22778 [4] => 12002 [5] => 11813 [6] => 24843 [7] => 24139 [8] => 24690 [9] => 20271 [10] => 20557 [11] => 23039 [12] => 11940 [13] => 19438 [14] => 15830 )