มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22072' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22216,19002,22394,23994,22777,23995,23993,19000,21224,23996,22864,18994,22392,22393,23992,19001,23990,22391 Array ( [0] => 22216 [1] => 19002 [2] => 22394 [3] => 23994 [4] => 22777 [5] => 23995 [6] => 23993 [7] => 19000 [8] => 21224 [9] => 23996 [10] => 22864 [11] => 18994 [12] => 22392 [13] => 22393 [14] => 23992 [15] => 19001 [16] => 23990 [17] => 22391 )