มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22072' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22216,19002,18998,19001,21224,18993,19000,18996,18994 Array ( [0] => 22216 [1] => 19002 [2] => 18998 [3] => 19001 [4] => 21224 [5] => 18993 [6] => 19000 [7] => 18996 [8] => 18994 )