พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

880 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

Size: vertical 23 × horizontal 24 cm
Material: [surface] polyvinyl chloride, [others] 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'22036' and ( pcharacter='560' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19220,18923,20174,19217,17281,20877,18155,20876,17284,17280,21860,20175,22135,17286,17279,19212,21861,19214 Array ( [0] => 19220 [1] => 18923 [2] => 20174 [3] => 19217 [4] => 17281 [5] => 20877 [6] => 18155 [7] => 20876 [8] => 17284 [9] => 17280 [10] => 21860 [11] => 20175 [12] => 22135 [13] => 17286 [14] => 17279 [15] => 19212 [16] => 21861 [17] => 19214 )