มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21893' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23561,13757,21892,11490,21763,17673,11332,16316,23478,21890,21891,9669,23544,19615,10480,21764,21766,21765 Array ( [0] => 23561 [1] => 13757 [2] => 21892 [3] => 11490 [4] => 21763 [5] => 17673 [6] => 11332 [7] => 16316 [8] => 23478 [9] => 21890 [10] => 21891 [11] => 9669 [12] => 23544 [13] => 19615 [14] => 10480 [15] => 21764 [16] => 21766 [17] => 21765 )