มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18680,19621,10691,9312,11732,10497,20048,10689,11731,20049,9315,18672,18678,11730,10498,20046,11736,11737 Array ( [0] => 18680 [1] => 19621 [2] => 10691 [3] => 9312 [4] => 11732 [5] => 10497 [6] => 20048 [7] => 10689 [8] => 11731 [9] => 20049 [10] => 9315 [11] => 18672 [12] => 18678 [13] => 11730 [14] => 10498 [15] => 20046 [16] => 11736 [17] => 11737 )