มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11735,18672,10000,20048,18678,18680,18674,9312,11729,10498,11738,9998,20044,10500,10691,9993,20045,22211 Array ( [0] => 11735 [1] => 18672 [2] => 10000 [3] => 20048 [4] => 18678 [5] => 18680 [6] => 18674 [7] => 9312 [8] => 11729 [9] => 10498 [10] => 11738 [11] => 9998 [12] => 20044 [13] => 10500 [14] => 10691 [15] => 9993 [16] => 20045 [17] => 22211 )