มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,15823,9999,9313,20047,10693,15822,11732,10497,9827,10499,11731,18677,11733,11738,10691,9315,10498 Array ( [0] => 20048 [1] => 15823 [2] => 9999 [3] => 9313 [4] => 20047 [5] => 10693 [6] => 15822 [7] => 11732 [8] => 10497 [9] => 9827 [10] => 10499 [11] => 11731 [12] => 18677 [13] => 11733 [14] => 11738 [15] => 10691 [16] => 9315 [17] => 10498 )