สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21845' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4679,9163,5713,4298,5515,8578,3406,18702,9288,8861,15562,8616,11574,9482,9236,9523,9284,9256 Array ( [0] => 4679 [1] => 9163 [2] => 5713 [3] => 4298 [4] => 5515 [5] => 8578 [6] => 3406 [7] => 18702 [8] => 9288 [9] => 8861 [10] => 15562 [11] => 8616 [12] => 11574 [13] => 9482 [14] => 9236 [15] => 9523 [16] => 9284 [17] => 9256 )